Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Bảng giá xe Lexus tháng 10/2019

Lexus RX 300

Bảng giá xe Lexus tháng 10/2019:

ES 250: 2,499 tỷ đồng.

Lexus NX 300: 2,51 tỷ đồng.

Lexus RC 300: 3,27 tỷ đồng.

Lexus RX 300: 3,04 tỷ đồng.

Lexus RX 350: 3,99 tỷ đồng.

Lexus RX 450h: 4,5 tỷ đồng.

Lexus RX 350L: 4,09 tỷ đồng.

Lexus LS 500: 7,08 tỷ đồng.

Lexus LS 500h: 7,71 tỷ đồng.

Lexus LX 570: 8,18 tỷ đồng.

Ngọc Hân (Theo Lexus)